Focus op relatie

Systeemtherapie is een specifieke therapievorm die poogt een moeilijke (huwelijks)relatie tussen twee of meer mensen te verbeteren. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners of gezinsleden doorgaans samen op het gesprek aanwezig zijn. Deze therapie kan nuttig zijn wanneer problemen binnen de relatie of het gezin ernstig zijn, of de draagkracht van één of meer gezinsleden te boven gaan. De problemen kunnen in de relationele sfeer liggen tussen partners onderling, of tussen ouders en kinderen, maar problemen kunnen ook individueel van aard zijn.

 

Herstel van de dialoog

Relatietherapie is er nooit op gericht om één van beide partners of gezinsleden de schuld of het gelijk te geven. Een relatietherapeut is betrokken op beide partijen en geeft beiden erkenning en waardering. Er wordt samen gezocht naar hoe men meer met elkaar in dialoog kan treden.