ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

CGT

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm , waarbij de cognities van de patiënt centraal staan: gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen. CGT gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die negatieve gevoelens opleveren en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor men de dingen ziet. Door deze 'disfunctionele' gedachten om te buigen komt er een "objectievere" kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen, en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag verandert.