Aanpak op individuele basis

Dit biedt persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij verschillende problemen zoals depressie, angst, slaapproblemen, verwerking van verlies en/of ziekte, relationele problemen (vb. met partner, collega’s, omgeving…), gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid, veranderingsprocessen, contactmoeilijkheden,…

De meest gebruikte vorm van individuele therapie is gesprekstherapie. Binnen onze praktijk worden schematherapie, cognitieve gedragstherapie, ACT en systeemtherapie gebruikt. Daarnaast kan je ook kiezen voor mindfulness, creatieve of dramatherapie.


Gecombineerd met een andere behandeling

Individuele therapie kan ook gecombineerd worden met andere types van psychotherapie zoals relatietherapie/gezinstherapie of groepstherapie. Naast de persoonlijke begeleiding kunnen wanneer het nodig of nuttig is andere personen betrokken worden in jouw therapeutisch proces. Dit kan eveneens aangevuld worden met een vaardigheidstraining zoals DGT of Mindfulness.

Zo nodig kan de psychotherapie met medicatie ondersteund worden door een behandeling bij één van de psychiaters.