Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek is een hulpmiddel om op basis van vragenlijsten, die genormeerd en gevalideerd zijn, verschillende aspecten van het psychisch functioneren in kaart kunnen worden gebracht.

Dit onderzoek wordt niet bij iedereen gedaan. Dit gebeurt op indicatie van de behandelaar of op specifieke vraag van een verwijzer, om een duidelijke diagnose te kunnen stellen of als hulp bij de psychotherapeutische behandeling.

In onze praktijk kan psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd worden om een beter inzicht te krijgen over:

  • Aandacht en geheugen: D-KEFS, WMS en MMSE
  • Intelligentie: WAIS-IV-NL
  • Persoonlijkheid: MMPI-2, YSQ-2 en PID