Anders omgaan met je omgeving

Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen. (Jon Kabat-Zinn)

Bij mindfulness ligt de focus op het hier-en-nu en geef je bewust aandacht voor wat je op dit moment beleeft. Hierdoor vermijd je spanningen en energieverlies en is het mogelijk om te aanvaarden hoe de werkelijkheid is. Door op een niet-afwijzende manier te kijken naar een ervaring, verliest het zijn beladenheid.

Sturen van aandacht en acceptatie

Het sturen van de aandacht is de eerste component. Het doel is om van moment tot moment actief opmerkzaam te zijn op wat zich aandient via de zintuigen en in de vorm van gedachten.

De tweede component is het ontwikkelen van een open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties.